Kotobukiya - MARVEL THOR The Bronze Age ARTFX STATUE
MK343_basec_thor_1.jpg
MK343_basec_thor_10.jpg
MK343_basec_thor_11.jpg
MK343_basec_thor_2.jpg
MK343_basec_thor_3.jpg
MK343_basec_thor_4.jpg
MK343_basec_thor_5.jpg
MK343_basec_thor_6.jpg
MK343_basec_thor_7.jpg
MK343_basec_thor_8.jpg
MK343_basec_thor_9.jpg
MK343_basec_thor_size.jpg
MK343_basec_thor_w.jpg