Marvel Comics Agent Venom - Thunderbolts limited edition ARTFX+ statue from Kotobukiya
Kotobukiya-Agent-Venom-Thunderbolts-ARTFX-plus-001.jpg
Kotobukiya-Agent-Venom-Thunderbolts-ARTFX-plus-002.jpg
Kotobukiya-Agent-Venom-Thunderbolts-ARTFX-plus-003.jpg
Kotobukiya-Agent-Venom-Thunderbolts-ARTFX-plus-004.jpg
Kotobukiya-Agent-Venom-Thunderbolts-ARTFX-plus-005.jpg
Kotobukiya-Agent-Venom-Thunderbolts-ARTFX-plus-006.jpg
Kotobukiya-Agent-Venom-Thunderbolts-ARTFX-plus-007.jpg