Edward Elric Fullmetal Alchemist: Brotherhood ARTFX J statue from Kotobukiya
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-001.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-002.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-003.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-004.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-005.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-006.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-007.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-008.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-009.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-010.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-011.jpg
Kotobukiya-Fullmetal-Alchemist-ARTFX-J-Edward-Elric-012.jpg